prezes-nbp-adam-glapinski.webp

prognozy dla kredytobiorców: stopy procentowe i wibor w 2024

W 2024 roku osoby posiadające kredyty mogą spotkać się z nowymi wyzwaniami finansowymi, wynikającymi z przewidywań ekonomistów dotyczących stóp procentowych i stawek WIBOR. Zgodnie z informacjami "Rzeczpospolitej", analitycy spodziewają się stabilizacji stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) na obecnym poziomie aż do końca 2024 roku.

W ostatnich dniach indeksy WIBOR, które bezpośrednio wpływają na wysokość rat kredytowych, zanotowały wzrost. WIBOR 3M wzrósł do 5,78 proc., a WIBOR 6M osiągnął poziom 5,81 proc., co stanowi znaczące zwiększenie w porównaniu do wcześniejszych wartości.

Ekonomiści uważają, że ten wzrost jest efektem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która wbrew oczekiwaniom utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Credit Agricole Bank Polska prognozuje stabilizację stopy referencyjnej na poziomie 5,75 proc. do końca 2024 r. Z kolei Karol Pogorzelski z Banku Pekao spodziewa się dwóch obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.

W przypadku stabilizacji stóp procentowych, raty kredytów mogą wzrosnąć. Dla przykładu, podwyżka o 25 pkt. baz. oznaczałaby wzrost raty o około 50 zł dla kredytu o wartości 300 tys. zł. Zmiany w polityce fiskalnej nowego rządu mogą wpłynąć na dalsze decyzje w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o obniżone stawki VAT na żywność oraz zamrożone ceny gazu i energii elektrycznej.


stopy procentowe, WIBOR, kredyty, prognozy ekonomiczne, polityka pieniężna, NBP, rząd, inflacja.

Źródło: https://www.money.pl/banki/zmiana-trendu-w-rpp-raty-kredytow-pojda-w-gore-6962950808558336a.html

Polecane Artykuły

© FLASH INFO. Wszystkie prawa zastrzeżone