podwyzka_pradu.jpg

nieuchronna burza cenowa nad portfelami polaków – elektryczne prognozy na 2024 rok

W obliczu prognozowanych rynkowych turbulencji, polskie gospodarstwa domowe mogą spodziewać się znaczącego wzrostu kosztów energii elektrycznej. Według najnowszych doniesień, ceny prądu w nadchodzącym 2024 roku mogą osiągnąć poziomy wyższe o 70%, a minimum podwyżki przewidywane jest na poziomie 50%. Jest to wiadomość, która niepokoi szczególnie teraz, gdy zimowe miesiące zwiększają domowe zużycie prądu.

Alarmujące wnioski o zatwierdzenie wyższych taryf dla energii elektrycznej wpłynęły już do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rafał Gawin, stojący na czele URE, zasygnalizował, iż nowe stawki mają odzwierciedlać rzeczywiste koszty produkcji i dostawy prądu, które dynamicznie wzrosły w ostatnich latach. Potencjalny wzrost cen mógłby zatem drastycznie obciążyć domowe budżety, stawiając przed społeczeństwem trudne wybory ekonomiczne.

Jednakże, w tym roku, dzięki działaniom ustawowym, wiele gospodarstw domowych mogło czerpać korzyści z cen energii zamrożonych na niższym poziomie. Mimo to, perspektywa kolejnych miesięcy i niepewność dotycząca poziomu cen prądu w kolejnym roku budzą zrozumiałe zaniepokojenie. Rozważane są różne środki, które mogłyby zniwelować skutki tych podwyżek, w tym możliwość wprowadzenia dalszych działań regulacyjnych mających na celu ochronę konsumentów.Źródło:

Polecane Artykuły

© FLASH INFO. Wszystkie prawa zastrzeżone