emerytura.jfif

przyszłość wdowich rent

Po ciężkiej stracie bliskiej osoby wdowy i wdowcy w Polsce często borykają się z finansowym wyzwaniem. Mimo, że opłaty pozostają na niezmienionym poziomie, to już tylko jedna emerytura musi wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów życia. Długo oczekiwane zmiany w systemie rent rodzinnych zdają się być na horyzoncie, budząc nadzieje na sprawiedliwsze jutro.

Obecne prawo pozwala wdowie lub wdowcowi wybrać między otrzymywaniem własnej emerytury a 85% świadczenia zmarłego współmałżonka. Najczęściej wybierana jest ta druga opcja, gdyż okazuje się bardziej korzystna finansowo. Niezadowolenie seniorów budzi jednak brak możliwości łączenia obu tych świadczeń, co zmusza ich do trudnych wyborów i często finansowego zaciskania pasa.

Koalicja Obywatelska wyszła z inicjatywą dodatku wdowiego, który umożliwiłby łączenie 100% emerytury wdowy/wdowca plus 25% świadczenia po zmarłym partnerze. Lewica proponuje inne rozwiązanie: pełną emeryturę zmarłego małżonka i połowę własnego świadczenia lub vice versa. Pomimo różnych koncepcji, rząd nie przedstawił jeszcze oficjalnej propozycji zmian.

Zgodnie z zapowiedziami, przyszłoroczna waloryzacja rent rodzinnych ma wynieść 12,3%. Oznacza to wzrost najniższej renty rodzinnej z 1 588,44 zł do 1 783,82 zł brutto. Eksperci podkreślają jednak, że realne zmiany w życiu wdów i wdowców będą możliwe dopiero z aktywnym działaniem nowego rządu, który usłyszy i zareaguje na postulaty seniorów dotyczące ich świadczeń.Źródło:

Polecane Artykuły

© FLASH INFO. Wszystkie prawa zastrzeżone