wojna_na_ukrainie.jfif

spójność w dysonansie: rosyjskie spojrzenie na zakończenie konfliktu

Rezultaty najnowszych badań społecznych rysują złożony obraz postaw Rosjan wobec trwającego konfliktu na Ukrainie. Mimo zdecydowanej większości głosów za zakończeniem działań wojennych, społeczeństwo rosyjskie wyraża zdecydowanie inne zdanie, jeśli chodzi o warunki takiego rozwiązania, niż te proponowane przez Ukrainę.

W badaniu zrealizowanym przez Centrum Analityczne Lewada ujawniono, iż 70% obywateli Rosji opowiedziałoby się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu, lecz tylko pod warunkiem, że nie będzie to wiązało się z odstąpieniem zdobytych terenów. Jest to sytuacja, która kontrastuje z międzynarodowym prawem i żądaniami Ukrainy. Co więcej, 41% respondentów wyraziło negatywny stosunek do inwazji, gdyby mogli cofnąć czas do momentu jej rozpoczęcia.

Zainteresowanie zakończeniem wojny jest najmniejsze wśród starszych mieszkańców Moskwy, gdzie ponad połowa respondentów w wieku powyżej 55 lat wyraziła poparcie dla działań zbrojnych. W młodszych grupach wiekowych, szczególnie wśród ludzi do 24 roku życia, tendencja ta odwraca się, zdecydowana większość jest przeciwna kontynuacji konfliktu.

W kontekście przyczyn konfliktu, Rosjanie podzielili się w swoich odpowiedziach, wyrażając opinie od konieczności "wyzwolenia Donbasu" po "odpowiedź na agresję zachodnią". Tymczasem, rosnący odsetek obywateli opowiada się za negocjacjami pokojowymi, choć bez znaczących zmian w stosunku do poprzednich miesięcy. Wyraźne jest jednak, że powrót anektowanych obszarów do Ukrainy, czy perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO, to kwestie, co do których rosyjskie społeczeństwo wykazuje silny opór.Źródło:

Polecane Artykuły

© FLASH INFO. Wszystkie prawa zastrzeżone